BLOG

Uproszczona restrukturyzacja jako recepta na uzdrowienie przedsiębiorcy?

W dzisiejszym artykule, chciałbym rozważyć i omówić fenomen dotyczący popularności uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego oraz odpowiedzieć na pytanie – dlaczego w ostatnim czasie to właśnie na ten rodzaj restrukturyzacji decydują się przedsiębiorcy. Przypomnijmy, że restrukturyzacja uproszczona została wprowadzona do porządku prawnego w związku z epidemią SARS-CoV-2. […]

CZYTAJ DALEJ»

Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

Wybór trybu postępowania restrukturyzacyjnego powoduje określone skutki prawne w sferze działalności gospodarczej dłużnika. W zależności od tego czy będzie to – uproszczone postępowania restrukturyzacyjne, postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe czy postępowanie sanacyjne – konsekwencje z tym związane będą przedstawiały się inaczej. […]

CZYTAJ DALEJ»

Rodzaje sądowych postępowań restrukturyzacyjnych

Dłużnik niewypłacalny (bądź zagrożony niewypłacalnością) będący przedsiębiorcą może uniknąć ogłoszenie upadłości, poprzez zawarcie układu ze swoimi wierzycielami w ramach procedury postępowania restrukturyzacyjnego. Ustawa Prawo Restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 814) przewiduje 4 odrębne rodzaje takiego postępowania: postępowanie o zatwierdzenie układu; przyspieszone postępowanie […]

CZYTAJ DALEJ»

Tytuł do dysponowania nieruchomością nie może budzić jakichkolwiek wątpliwości

W celu rozpoczęcia realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego, inwestor musi dopełnić szeregu obowiązków. Z praktycznego punktu widzenia, niezwykle istotnym okazuje się być fakt posiadania definitywnego oraz ważnego tytułu do dysponowania nieruchomością. Przede wszystkim, tytuł prawny musi być niewątpliwy, a dodatkowo, że prawo nie może być dotknięte jakąkolwiek […]

CZYTAJ DALEJ»

Ulga na złe długi, a dłużnik w trakcie restrukturyzacji, upadłości lub likwidacji

Czym jest ulga za złe długi? Ulga na złe długi to stanowi pewnego rodzaju ocalenie dla podatników na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług (dalej zwanej jako VAT), którzy nie uzyskali swoich należności od kontrahentów w określonym przez ustawie terminie – 90 dni, […]

CZYTAJ DALEJ»
Jesteś tutaj:STRONA GŁÓWNA » Blog