OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, niniejszym pragniemy poinformować, iż KANCELARIA FKK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z. siedzibą we Wrocławiu z należytą starannością wypełnia wszystkie spoczywające na niej obowiązki wypływające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej także RODO lub rozporządzeniem), w sposób umożliwiający najlepszą ochronę Państwa danych osobowych.

W tym miejscu chcielibyśmy Państwa zapewnić, iż jako Administrator Państwa danych osobowych – dostosowaliśmy wszelkie procedury przetwarzania Państwa danych osobowych –  stosownie do wytycznych, o których mowa w postanowieniach RODO –  zarówno na poziomie organizacyjnym, dokumentowym, technicznym oraz proceduralnym.

W przypadku jakichkolwiek uwag bądź wątpliwości – zapraszamy do kontaktu mailowego z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych –  iodo@fkk-kancelaria.pl .

KLAUZULE INFORMACYJNE: