SPECJALIZACJE

Covid-19 – wsparcie przedsiębiorców

W ramach wsparcia przedsiębiorców w czasie trwania pandemii wirusa SARS-CoV2 nasza kancelaria oferuje szereg dedykowanych usług:

Umowy i ich wykonanie:

 • Analiza umów pod kątem Siły wyższej;
 • Obowiązek wykonania umów i ryzyka z niego wynikające;
 • Analiza umów pod kątem zabezpieczeń i zagrożeń z nich wynikających;
 • Zapobieganie ryzykom wynikających z umów;
 • Negocjowanie warunków umowy, ich wypowiedzenie bądź rozwiązanie.

Sprawy pracownicze:

 • Praca zdalna – pomoc w jej wdrożeniu;
 • Wprowadzenie przestojów i uregulowanie wynagrodzenia z tego tytułu;
 • Wsparcie przy dofinansowaniu wynagrodzeń.

Ochrona Danych Osobowych

 • Działania prewencyjne przedsiębiorcy związane z COVID-19 a obowiązki informacyjne;
 • Obowiązki i uprawnienia pracodawcy w związku z wprowadzoną profilaktyką;
 • Obowiązki wynikające ze zbierania danych personelu czy klientów w związku z wirusem SARS-CoV-2.

Postępowania Sądowe

 • Dochodzenie roszczeń w związku z wypowiedzeniem czy niewykonaniem kontraktu;
 • Zabezpieczenie dowodów na wypadek procesu;
 • Bieżące wsparcie oraz obsługa postępowań sądowych.

Kwestie korporacyjne

 • Zabezpieczenie i wsparcie w obowiązkach korporacyjnych przedsiębiorców i Spółek;
 • Wsparcie funkcjonowania organów Spółek w czasie pandemii.

Niewypłacalność i restrukturyzacja

 • Audyt pod kątem zdolności restrukturyzacyjnej, mającej na celu wdrożenie procedur ochronnych;
 • Analiza odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania Spółek;
 • Doradztwo oraz wdrożenie postępowań restrukturyzacyjnych;
 • Doradztwo oraz przygotowanie wniosków o upadłość.
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt Kontakt z nami