SPECJALIZACJE

Postępowania sądowe i administracyjne

Nasi specjaliści posiadają bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach sądowych, szczególnie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zajmujemy się również sprawami osób fizycznych dotyczących szeroko rozumianego prawa cywilnego. Kancelaria z powodzeniem reprezentowała istotne podmioty z branży budowlanej, telekomunikacyjnej oraz motoryzacyjnej.

Nasi eksperci występują przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Świadczymy usługi m.in. w zakresie:

  • Spraw o zapłatę
  • Skarg pauliańskich
  • Powództw przeciwegzekucyjnych
  • Spraw rozwodowych i podziałowych
  • Postępowań zabezpieczających
  • Postępowań egzekucyjnych
  • Prawa spadkowego i podziału majątku
  • Spraw gospodarczych
  • Mediacji
  • Postępowań przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym