BLOG

Prosta spółka akcyjna jako nowy rodzaj spółki kapitałowej

Z dniem 1 lipca 2021 roku powołano do życia nową spółkę kapitałową, czyli prostą spółkę akcyjną (P.S.A.). Stanowi ona swoistą hybrydę spółki osobowej i kapitałowej, a jednocześnie zawiera w sobie niektóre elementy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Wyróżnia się natomiast większą swobodą w […]

CZYTAJ DALEJ»

Przesłuchanie podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego

W postępowaniu karnym podejrzany ma prawo do obrońcy począwszy od pierwszego przesłuchania. Przesłuchanie podejrzanego następuje po uprzednim ogłoszeniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów lub przedstawieniu zarzutów. Następnie, podejrzany ma prawo do żądania podania mu ustnie podstaw zarzutów, a także do sporządzenia uzasadnienia na piśmie, o czym […]

CZYTAJ DALEJ»

Uproszczona restrukturyzacja jako recepta na uzdrowienie przedsiębiorcy?

W dzisiejszym artykule, chciałbym rozważyć i omówić fenomen dotyczący popularności uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego oraz odpowiedzieć na pytanie – dlaczego w ostatnim czasie to właśnie na ten rodzaj restrukturyzacji decydują się przedsiębiorcy. Przypomnijmy, że restrukturyzacja uproszczona została wprowadzona do porządku prawnego w związku z epidemią SARS-CoV-2. […]

CZYTAJ DALEJ»

Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

Wybór trybu postępowania restrukturyzacyjnego powoduje określone skutki prawne w sferze działalności gospodarczej dłużnika. W zależności od tego czy będzie to – uproszczone postępowania restrukturyzacyjne, postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe czy postępowanie sanacyjne – konsekwencje z tym związane będą przedstawiały się inaczej. […]

CZYTAJ DALEJ»

Rodzaje sądowych postępowań restrukturyzacyjnych

Dłużnik niewypłacalny (bądź zagrożony niewypłacalnością) będący przedsiębiorcą może uniknąć ogłoszenie upadłości, poprzez zawarcie układu ze swoimi wierzycielami w ramach procedury postępowania restrukturyzacyjnego. Ustawa Prawo Restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 814) przewiduje 4 odrębne rodzaje takiego postępowania: postępowanie o zatwierdzenie układu; przyspieszone postępowanie […]

CZYTAJ DALEJ»
Jesteś tutaj:STRONA GŁÓWNA » Blog