SPECJALIZACJE

RODO

Dnia 25 maja 2018 r. w życie weszło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, potocznie zwane RODO. Jego implementacja zrewolucjonizowała zasady ochrony danych osobowych.

Nowe prawo dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy przetwarzają dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej, niezależnie od tego w jakiej formie prawnej prowadzą swoją działalność oraz jakiej jest ona wielkości. Skutkiem niezastosowania się do jego postanowień może być orzeczenie surowych kar finansowych opiewających nawet na kwotę 20 mln Euro lub 4 % rocznego obrotu firmy.

Najważniejsze zmiany wprowadzają:

  • Bezpośrednią odpowiedzialności podmiotu przetwarzającego dane
  • Obowiązek zgłaszania naruszeń w terminie 72 godz. od ich wykrycia
  • Rozbudowane obowiązki informowania konsumentów o przetwarzaniu ich danych osobowych
  • Obowiązki przeprowadzenia audytów bezpieczeństwa i analiz ryzyka przed wejściem przepisów w życie

Zakres zmian i sposób ich wprowadzenia przepisami unijnymi, których interpretacja sprawić może wiele problemów nawet doświadczonym przedsiębiorcom, każe zastanowić się, czy nie należy skorzystać z pomocy doświadczonych praktyków.

Jeśli odpowiesz na to pytanie twierdząco, zachęcamy Cię do skorzystania z naszej oferty, którą kierujemy do wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców, niezależnie od wielkości prowadzonej przez nich działalności.

Nasza współpraca obejmuje:

  • Analizę aktualnego systemu przetwarzania danych osobowych z perspektywy przepisów rozporządzenia RODO
  • Ustalenie zakresu przetwarzania danych oraz kategorii danych pozostających w obrocie, ocena ryzyka naruszeń
  • Implementację procesów mających zabezpieczyć przetwarzane dane osobowe oraz przygotowanie pełnej dokumentacji w tym przedmiocie
  • Szkolenia dla Inspektora Ochrony Danych
  • Audyt prawidłowości wdrożenia RODO
  • Reprezentowanie przedsiębiorców we wszystkich postępowaniach kontrolnych prowadzonych w kierunku potwierdzenia wdrożenia zasad rozporządzenia RODO

Jesteś tutaj:STRONA GŁÓWNA » Specjalizacje » RODO