SPECJALIZACJE

Upadłość konsumencka

Kancelaria FKK posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego również w przypadkach oddłużenia niewypłacalnego dłużnika w ramach konsumenckiego postępowania upadłościowego. Instytucja upadłości konsumenckiej ma w założeniu ograniczyć wykluczenie społeczne – doprowadzając do ponownego udziału dłużnika w legalnym obrocie gospodarczym, a w dłuższej perspektywie umożliwiając także ponowne skorzystanie z usług instytucji finansowych.

Pierwszoplanowym celem tzw. upadłości konsumenckiej jest oddłużenie osoby fizycznej. Cel ten ma umożliwić liberalizacja dostępu konsumentów do ogłoszenia ich upadłości wobec wyłączenia zastosowania do postępowania w sprawie ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej przepisów dotyczących m.in. konieczności posiadania środków wystarczających co najmniej na koszty postępowania upadłościowego.

Istotnym jest, że z procedury upadłości konsumenckiej mogą skorzystać osoby fizyczne, które nie posiadają statusu przedsiębiorcy, a także osoby fizyczne, które wcześniej prowadziły działalność gospodarczą, ale została ona zakończona i wykreślona z rejestru.

Aktualnie obserwowany wzrost liczby postępowań upadłościowych prowadzonych względem konsumentów, wskazuje, że sądy optymistycznie nastawione są na instytucję „upadłości konsumenckiej”.

Kancelaria FKK posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne umożliwiające należyte sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Przeprowadziliśmy już szereg postępowań zakończonych wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W ramach świadczonych usług oferujemy analizę dokumentów i weryfikację sytuacji prawnej Klienta.

Pomożemy również zgromadzić wymagane dokumenty oraz sporządzimy wniosek do sądu. Dzięki fachowości świadczonych przez nas usług wyeliminowane zostaje ryzyko popełnienia błędów, które mogą pojawiać się przy wariancie samodzielnego sporządzania wniosku.