BLOG

Uproszczona restrukturyzacja jako recepta na uzdrowienie przedsiębiorcy?

W dzisiejszym artykule, chciałbym rozważyć i omówić fenomen dotyczący popularności uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego oraz odpowiedzieć na pytanie – dlaczego w ostatnim czasie to właśnie na ten rodzaj restrukturyzacji decydują się przedsiębiorcy.

Przypomnijmy, że restrukturyzacja uproszczona została wprowadzona do porządku prawnego w związku z epidemią SARS-CoV-2. O potrzebie wdrożenia nowego rodzaju postępowania mówiło się od jakiegoś czasu, a wystąpienia wirusa jedynie przyspieszyło działania ustawodawcy w tej sprawie. Za główną zaletę tej procedury uważa się szybkość i czas, który często jest kluczowy w prowadzeniu działalności gospodarczej i pozwala ustabilizować biznes przedsiębiorcy – dłużnika, a zarazem zapewnia narzędzia dla ochrony praw wierzycieli.

Postępowanie uproszczone może zostać wszczęte bez względu na sumę wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem. Postępowanie otwiera się bez udziału sądu. Należy zwrócić również uwagę, że otwarcie postępowania następuje natychmiastowo, podczas gdy przykładowo przy postępowaniu układowym termin instrukcyjny wynosi dwa tygodnie. W tego rodzaju postępowaniu ograniczeniom podlegają wyłącznie czynności przekraczające zwykły zarząd dokonywane przez dłużnika.

Dodatkowo, warto zwrócić uwagę, że istnieje możliwość przymusowego objęcia układem wierzytelności zabezpieczonej rzeczowo. Nie należy również pominąć faktu, że wobec restrukturyzowanego przedsiębiorcy nie mogą toczyć się postępowania egzekucyjne, a uprzednio toczące się egzekucje podlegają zawieszeniu – co nie występuje przykładowo w najbardziej zbliżonym postępowaniu do uproszczonego, tj. postępowaniu o zatwierdzenie układu. Istnieją również ograniczenia przy wypowiadaniu umów dłużnikowi (odpowiednie zastosowanie znajdzie art. 256 Prawa Restrukturyzacyjnego). Niniejszą regułę stosuje się również do innych umów, w tym umowy kredytu czy leasingu.

Regulacja związana z uproszczonym postępowaniem restrukturyzacyjnym sprawdza się, przez co z dużą dozą prawdopodobieństwa należy stwierdzić, że ten typ postępowania wejdzie na stałe do porządku prawnego. Zwłaszcza, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji znalazł się projekt ustawy nowelizującej Prawo Restrukturyzacyjne w omawianym zakresie.

Autor publikacji:
Zespół

Kancelarii FKK