PUBLIKACJE

Sposób oznaczenia i reprezentacji masy sanacyjnej w postępowaniach sądowych

WPROWADZENIE W toku postępowania restrukturyzacyjnego pozywanie i bycie pozywanym jest naturalną konsekwencją przejęcia przez zarządcę zarządu masą sanacyjną w trybie art. 52 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 poz. 978 ze zm.) – dalej: „PrRest”. Ustawodawca konstruując tenże […]

CZYTAJ DALEJ»

Faktoring a postępowanie restrukturyzacyjne – studium problemu

Wstęp We wszystkich czterystu pięćdziesięciu sześciu artykułach ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne , ani razu nie pojawiają się słowa takie jak: „faktoring”, „umowa faktoringowa”, „faktor”, czy „faktorant”. Wydawać by się więc mogło, że niniejszy artykuł powinien zamknąć się w jednym akapicie, […]

CZYTAJ DALEJ»

Namowa i pomoc do targnięcia się na własne życie – zagadnienia wybrane

I. Uwagi wstępne – skala problemu samobójstwa W roku 2013 w wypadkach na polskich drogach zginęło 3357 osób . Od kilku lat liczba zdarzeń drogowych, w tym wypadków śmiertelnych, stale spada. Mimo to, temat ten przez cały czas nie schodzi z czołówek gazet i żółtych […]

CZYTAJ DALEJ»

Karnoprawna ocena realizacji przez kobietę znamion art. 197 k.k.

I. Wprowadzenie Przed przystąpieniem do części merytorycznej niniejszego opracowania należy w kilku słowach wytłumaczyć ciąg myślowy, który doprowadził do wykrystalizowania problematyki w nim przedstawionej. Rozważając napisanie artykułu na temat przestępczości kobiet, niemal w jednej chwili przechodzą przez głowę cztery potencjalne propozycje, którym można przypisać już […]

CZYTAJ DALEJ»

Ochrona prawnokarna postępowań restrukturyzacyjnych przed negatywnymi zachowaniami dłużnika

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, stanowiąca implementację do polskiego porządku prawnego zasady drugiej szansy, przewidziała również formalnie jedynie dwa nowe przepisy o charakterze prawnokarnym. Ich celem ma być ochrona prawidłowego toku postępowań insolwencyjnych. Chodzi oczywiście o art. 399 i 400 p.r., […]

CZYTAJ DALEJ»
Jesteś tutaj:STRONA GŁÓWNA » Publikacje