BLOG

Wakacje kredytowe czyli rządowa pomoc dla kredytobiorców

Skutkiem częstego podnoszenia stóp referencyjnych Narodowego Banku Polskiego jest wzrost oprocentowania kredytów, a co za tym idzie również wzrost miesięcznej raty zaciągniętego kredytu. Coraz większa część kredytobiorców ponosząc koszty obsługi kredytu, wynoszące nierzadko znaczną część ich wynagrodzenia w połączeniu ze stale rosnącą inflacją boryka się z problemami finansowymi. W dniu 14 lipca 2022 r. Prezydent podpisał Ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wprowadzającą tzw. wakacje kredytowe, których główne założenia postaram się przybliżyć w niniejszym artykule.

Wakacje kredytowe przede wszystkim opierają się na czasowym zawieszeniu rat kredytowych. W ramach wakacji możliwe jest odłożenie spłaty czterech rat w 2022 roku oraz po jednej racie na kwartał w 2023 roku, co oznacza, że zawieszenie w sumie może objąć nawet do 8 miesięcy, aby z nich skorzystać Kredytobiorca powinien wystąpić do właściwego banku z wnioskiem o zawieszenie płatności raty w formie papierowej bądź elektronicznej.

Skorzystanie z wakacji kredytowych przysługuje tylko w stosunku do jednej umowy kredytu dotyczącej nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, a więc nie mają zastosowania do umów kredytowych na mieszkanie przeznaczone na wynajem. Uprawnienie ma przysługiwać każdemu kredytobiorcy, który jest stroną umowy o kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Kolejnym ważnym czynnikiem uprawniającym do skorzystania z wakacji kredytowych jest posiadanie kredytu wyrażonego w polskiej walucie. W czasie trwania wakacji kredytowych kredytobiorca nie będzie musiał spłacać kapitału, ale będzie musiał opłacać opłaty z tytułu ubezpieczeń powiązanych z ta umową. Niestety okres w którym zostanie zawieszona umowa kredytu nie będzie traktowany jako okres spłaty, co oznacza, że okres spłaty kredytu ulegnie odpowiednio przedłużeniu.

Dzięki poprawce zaproponowanej przez Senat, która również została przyjęta przez Sejm doprecyzowano zakres działania wakacji kredytowych na korzyść kredytobiorców, którzy mogą skorzystać z wakacji kredytowych bez względu na to czy zawarli umowę kredytu przed 22 lipca 2017 r.

Ustawa wejdzie w życie w dniu 29 lipca 2022 r.

Autor publikacji:
Zespół

Kancelarii FKK