ZAWIADOMIENIA

Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów

Szanowni Państow,

działając w imieniu FKK Fluder Klocek Kochański Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka komandytowo akcyjna, mając na uwadze wejście w życie Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) w związku z art. 43 Ustawy z dnia 15 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 (Dz.U.2020.875), dnia 01 marca 2021 r. w ramach wprowadzonej do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji, utracą moc prawną papierowe dokumenty akcji wydane przez Spółkę, a uzyskają ją zapisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany z listy uprawnionych do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, tj. mających licencję Komisji Nadzoru Finansowego.

Pełna treść informacji do pobrania tutaj:
» Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów – pdf