ZESPÓŁ

Radca prawny Sylwia Hamryszak


Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach prawo i administracja. Jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych, które zdobywała we wrocławskich kancelariach adwokatów i radców prawnych. W codziennej pracy zajmuje się różnymi aspektami działalności regulowanej przepisami prawa insolwencyjnego poprzez bieżącą obsługę prawną podmiotów w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wspierając w tym obszarze również doradców restrukturyzacyjnych. Poprzez przeprowadzenie pogłębionej analizy sytuacji prawno-ekonomicznej przedsiębiorstwa doradza podmiotom niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością w wyborze właściwego rodzaju postępowania zapewniającego najszybszą i najbardziej efektywną restrukturyzację.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, upadłościowym, restrukturyzacyjnym, gospodarczym, a co za tym idzie w postępowaniach sądowych. W obszarze jej zainteresowań pozostają także zagadnienia związane z upadłością konsumencką.