ZESPÓŁ

Robert Fluder


Adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor licznych artykułów i publikacji z zakresu prawa karnego, restrukturyzacyjnego i cywilnego. Dydaktyk. Od 2011 r. zajmujący się obsługą prawną podmiotów rynku kapitałowego oraz przedsiębiorców z branży budowlanej, energetycznej i finansowej.

Specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym, prawie rynku kapitałowego oraz gospodarczym prawie karnym.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w wiodących wrocławskich kancelariach prawnych jak również w ramach własnej praktyki zawodowej.