ZESPÓŁ

Paweł Sowiński


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2018 roku wpisany na listę aplikantów adwokackich w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Doświadczenie zdobywał pracując w dziale prawnym dużego podmiotu gospodarczego. W gronie jego zainteresowań prawniczych jest przede wszystkim prawo handlowe, cywilne, upadłościowe oraz postępowanie cywilne.

Biegle posługuje się językiem angielskim.