ZESPÓŁ

Paweł Sowiński


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Od 2018 roku wpisany na listę aplikantów adwokackich w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Doświadczenie zdobywał pracując w dziale prawnym dużego podmiotu gospodarczego, które pozwoliło mu na rozwijanie się w kierunku obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, i szybkiego wykonywania zadań z różnych dziedzin prawa. Analizowane przez niego sprawy mobilizują go do dalszego rozwoju zawodowego.

W gronie jego zainteresowań prawniczych jest przede wszystkim prawo handlowe, cywilne, upadłościowe oraz postępowanie cywilne.