ZESPÓŁ

Marek Kochański


Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autor artykułów i publikacji, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej, a także prelegent na seminariach i konferencjach z zakresu prawa restrukturyzacyjnego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach oraz jako in-house lawyer w dużej grupie kapitałowej z branży telekomunikacyjnej. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w szczególności w zakresie kontraktów, prawie spółek jak również w zakresie prawa restrukturyzacyjnego. Uczestniczył w obsłudze prawnej m.in. fuzji i przejęć, przekształceń spółek kapitałowych, tworzeniu prospektów emisyjnych, emisji obligacji oraz negocjowaniu kontraktów.