ZESPÓŁ

Maciej Harasimowicz


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2019 r. zdał egzamin wstępny i został przyjęty na aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w kancelarii prawnej prowadzonej przez nauczyciela akademickiego specjalizując się w prawie administracyjnym materialnym oraz procesowym, w szczególności zajmując się problematyką planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego oraz gospodarką nieruchomościami. Poza tym zajmował się również bieżącą obsługą podmiotów będących uczestnikami obrotu gospodarczego.

W gronie jego zainteresowań prawniczych znajduje się przede wszystkim szeroko pojęte prawo związane z obrotem nieruchomościami, prawo cywilne oraz prawo związane funkcjonowaniem spółek prawa handlowego.

Prywatnie miłośnik sportu, pasjonat gór oraz muzyki i kinematografii.