ZESPÓŁ

Adwokat Łukasz Jabłoński


Reprezentuje Klientów w sporach sądowych, w tym uczestniczy w sprawach o znacznych wartościach przedmiotu sporu. Specjalizuje się w zakresie prawa korporacyjnego, prawa umów, prawa odszkodowawczego oraz prawa nieruchomości. Udziela również wsparcia prawnego w zakresie możliwości wykorzystania przez podmioty gospodarcze poszczególnych instrumentów finansowych. Prowadzi projekty dotyczące zmian strukturalnych i podmiotowych przedsiębiorstw.

Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w kancelariach prawnych, jak również w dziale prawnym Legia Warszawa S.A. Udzielał również wsparcia prawnego na rzecz podmiotów oraz organizacji z branży sportowej.

Należy do Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował także na Uniwersytecie w Groningen w Holandii (Rijksuniversiteit Groningen).

Ukończył również Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytet Floryda (Levin College of Law, University of Florida.) Biegle posługuje się językiem angielskim.