ZESPÓŁ

Adwokat Łukasz Jabłoński


Reprezentuje Klientów w sporach sądowych, w tym uczestniczy przede wszystkim w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w zakresie prawa korporacyjnego oraz prawa karnego i prawa karnego skarbowego.

Doradza członkom organów spółek handlowych w bieżącej działalności oraz w razie zaistnienia sporu pomiędzy wspólnikami spółki. Udziela również wsparcia prawnego w zakresie możliwości wykorzystania przez podmioty gospodarcze poszczególnych instrumentów finansowych. Prowadzi projekty dotyczące zmian strukturalnych i podmiotowych przedsiębiorstw oraz reorganizacji form prowadzenia działalności gospodarczej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w kancelariach prawnych, jak również w dziale prawnym Legia Warszawa S.A. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował także na Uniwersytecie w Groningen w Holandii (Rijksuniversiteit Groningen).

Ukończył również Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytet Floryda (Levin College of Law, University of Florida). Biegle posługuje się językiem angielskim.

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.