ZESPÓŁ

Krzysztof Żołyński


Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Prawa na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w czasie pracy we wrocławskich kancelariach prawnych. W toku dotychczasowej pracy zajmował się obsługą prawną zarówno osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora finansów publicznych. Posiada również doświadczenie procesowe zdobyte w ramach reprezentacji klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi w szerokim spektrum spraw z różnych gałęzi prawa.

W Kancelarii FKK zajmuje się głównie bieżącą obsługą prawną z zakresu prawa restrukturyzacyjnego. Ponadto zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa korporacyjnego, prawa karnego i prawa pracy. Uczestniczy również w obsłudze prawnej z zakresu prawa ochrony danych osobowych.

Niezależnie od bieżących obowiązków zawodowych, jego zainteresowania zawodowe skupiają się głównie na problematyce szeroko rozumianego prawa prywatnego, prawa nowych technologii oraz prawa i polityki penitencjarnej.

Biegle posługuje się językiem angielskim.