ZESPÓŁ

Grzegorz Policht


Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwent Prawa na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Komisji Nowych technologii i współpracy zagranicznej przy OIRP we Wrocławiu.

Uczestnik konferencji z branży IT oraz hazardu, zarówno w Polsce jak i w Europie. Dotychczasowe doświadczenie zdobywał w największych polskich oraz zagranicznych kancelariach. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi prawnej świadczonej na rzecz podmiotów zagranicznych, w tym największych operatorów hazardowych w Europie, podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora finansów publicznych.

Współkoordynował postępowania licencyjne w Polsce i innych krajach UE, z sukcesem brał udział w negocjacjach umów dotyczących przejęć oraz fuzji spółek. Doradzał w zawieraniu wielu umów handlowych, w tym w zakresie tworzenia oraz wdrażania nowych technologii.

Aktywnie działa na rzecz rozwoju Legal Tech oraz wsparcia prawngo rozwoju branży IT oraz Fintech. Biegle posługuje się językiem angielskim.