ZESPÓŁ

Anna Lazarek


Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo i administracja. W 2018 roku wpisana na listę aplikantów adwokackich w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Słuchaczka podyplomowych studiów na kierunku Prawo Podatkowe na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Posiada ponad 6-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów gospodarczych, instytucji oraz klientów indywidualnych, które zdobywała już podczas studiów pracując we wrocławskich kancelariach.

Zajmuje się bieżącą obsługą spraw z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa pracy, w tym prowadzeniem postępowań sądowych i egzekucyjnych.

W obszarze jej zainteresowań pozostają także zagadnienia z zakresu prawa podatkowego, w szczególności na etapie postępowania przed organami celnymi i skarbowymi w postępowaniach dotyczących podatków dochodowych.

Biegle posługuje się językiem angielskim.