ZESPÓŁ

Aneta Kamińska


Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie pod opieką prof. dr hab. Jarosława Majewskiego obroniła pracę w Katedrze Prawa Karnego Materialnego pt. „Idealny zbieg czynów zabronionych”. Od 2020 roku wpisana na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach komorniczych, radcowskich, adwokackich, a w latach 2016 – 2019 w kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego. Zajmowała się w szczególności obsługą postępowań upadłościowych przedsiębiorców.

Swoją przyszłość wiąże z prawem upadłościowym, restrukturyzacyjnym oraz karnym gospodarczym.