ZESPÓŁ

Adrian Fabiszewski


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie jest aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Studia prawnicze ukończył broniąc pracę magisterską w katedrze prawa cywilnego. W toku studiów za osiągnięte wyniki w nauce nagrodzony był stypendium Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla najlepszych studentów.

Praktykę zawodową rozpoczął już w trakcie studiów prawniczych zdobywając doświadczenie w łódzkich kancelariach, jak również świadcząc pomoc prawną pro publico bono w Studenckim Punkcie Informacji Prawnej „Klinika Prawa” działającym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

W kręgu jego zainteresowań znajduje się prawo cywilne i gospodarcze.