ALEKSANDRA ADAMCZYK

Aleksandra Adamczyk


Aplikantka adwokacka wpisana na listę aplikantów przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. Od 2020 r. absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas długoletniej współpracy z warszawską kancelarią adwokacką zajmującą się w szczególności prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Jej zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień związanych z prawem karnym, prawem handlowym oraz prawem autorskim, a także szeroko pojętą problematyką ochrony praw człowieka.