ZESPÓŁ

Justyna Szczekutowicz


Studentka 5. roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w poznańskich kancelariach prawnych zajmujących się obsługą przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. W pracy zajmowała się sprawami z zakresu prawa karnego, rodzinnego, spadkowego i konsumenckiego. Na studiach aktywnie uczestniczyła w życiu Uniwersytetu, angażując się w działania Rady Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji, pełniąc funkcję sekretarza oraz wiceprzewodniczącej. Pisze pracę magisterską z prawa karnego na temat klauzuli sumienia jako okoliczności wyłączającej bezprawność czynu.