ZESPÓŁ

Anna Jankowiak


Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2018 roku rozpoczęła aplikacje radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej małych, średnich jak również dużych przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie spraw związanych z dochodzeniem wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym. Wieloletnia praca z klientami biznesowymi umożliwiła jej zdobycie doświadczenia w takich dziedzinach prawa jak prawo cywilne oraz gospodarcze, w których się specjalizuje. Obecnie w Kancelarii zajmuje się głownie rozstrzyganiem wszelakich zagadnień z zakresu prawa upadłościowego, ale także prawa restrukturyzacyjnego. Stawiane problemy natury zawodowej są dla Niej wyzwaniem, które mobilizują i jednocześnie motywują do pogłębiania swojej wiedzy i doskonalenia zdobytych już umiejętności.